MUTIARA AL-HABIB UMAR bin HAFIDZ.

★★★★★
MUTIARA AL-HABIB
UMAR BIN HAFIDZ :
__________________ •>
Penuhilah hatimu
dengan kecintaan
terhadap saudaramu
niscaya akan
menyempurnakan
kekuranganmu dan
mengangkat derajatmu
di sisi Allah •> Barang
siapa Semakin
mengenal kepada allah
niscaya akan semakin
takut. •> Barang siapa
yang tidak mau duduk
dengan orang
beruntung, bagaimana
mungkin ia akan
beruntung dan barang
siapa yang duduk
dengan orang
beruntung bagaimana
mungkin ia tidak akan
beruntung. •> Barang
siapa menjadikan
kematiannya sebagai
pertemuan dengan sang
kekasih (Allah), maka
kematian adalah hari
raya baginya. •> Barang
siapa percaya pada
Risalah (terutusnya
Rasulullah), maka ia
akan mengabdi
padanya. Dan barang
siapa percaya pada
risalah, maka ia akan
menanggung (sabar)
karenanya. Dan barang
siapa yang
membenarkan risalah,
maka ia akan
mengorbankan jiwa dan
hartanya untuknya. •>
Kedekatan seseorang
dengan para nabi di hari
kiamat menurut kadar
perhatiannya terhadap
dakwah ini. •> Betapa
anehnya bumi,
semuanya adalah
pelajaran. Kukira tidak
ada sejengkal tanah di
muka bumi kecuali di
situ ada ibrah
(pelajaran) bagi orang
yang berakal apabila
mau mempelajarinya.
•> Sebaik-baik nafsu
adalah yang dilawan
dan seburuk-buruk
nafsu adalah yang
diikuti. •> Tanpa
menahan hawa nafsu
maka manusia tidak
akan sampai pada
Tuhannya sama sekali
dan kedekatan manusia
terhadap Allah menurut
kadar pembersihan
jiwanya. •> Jikalau
sebuah hati telah
terbuka, maka akan
mendapatkan apa yang
diinginkan. •> Barang
siapa yang mempunyai
samudra ilmu kemudian
kejatuhan setetes hawa
nafsu, maka hawa nafsu
itu akan merusak
samudra tersebut. •>
Sesaat dari saat- saat
khidmat (pengabdian),
lebih baik daripada
melihat arsy dan
seisinya seribu kali. •>
Menyatunya seorang
murid dengan gurunya
merupakan permulaan
di dalam menyatunya
dengan Rasulullah SAW.
Sedangkan menyatunya
dengan Rasulullah SAW
merupakan permulaan
untuk fana pada Allah
(lupa selain Allah) •>
Manusia di setiap waktu
senantiasa terdiri dari
dua golongan, golongan
yang diwajahnya
terdapat tanda- tanda
dari bekas sujud dan
golongan yang di
wajahnya terdapat
tanda- tanda dari bekas
keingkaran. •> Barang
siapa yang menuntut
keluhuran, maka tidak
akan peduli terhadap
pengorbanan. •>
Sesungguhnya di dalam
sujud terdapat hakikat
yang apabila cahanya
turun pada hati seorang
hamba, maka hati
tersebut akan sujud
selama- lamanya dan
tidak akan mengangkat
dari sujudnya. •> Beliau
RA berkata tentang
dakwah, Yang wajib
bagi kita yaitu harus
menjadi daI dan tidak
harus menjadi qodli
atau mufti (katakanlah
wahai Muhammad SAW
inilah jalanku, aku
mengajak kepada Allah
dengan hujjah yang
jelas aku dan
pengikutku) apakah
kita ikut padanya
(Rasulullah) atau tidak
ikut padanya? Arti
dakwah adalah
memindahkan manusia
dari kejelekan menuju
kebaikan, dari kelalaian
menuju ingat kepada
Allah, dan dari
keberpalingan kembali
menuju kepada Allah,
dan dari sifat yang
buruk menuju sifat yang
baik. •> Syetan itu
mencari sahabat-
sahabatnya dan Allah
menjaga kekasih-
kekasih-Nya. •> Apabila
ibadah agung bagi
seseorang maka
ringanlah adap
(kebiasaan) baginya dan
apabila semakin agung
nilai ibadah dalam hati
seseorang maka akan
keluarlah keagungan
adat darinya. •> Bila
benar keluarnya
seseorang (di dalam
berdakwah), maka ia
akan naik ke derajat
yang tinggi. •>
Keluarkanlah rasa takut
pada makhluk dari
hatimu maka engkau
akan tenang dengan
rasa takut pada kholiq
(pencipta) dan
keluarkanlah berharap
pada makhluk dari
hatimu maka engkau
akan merasakan
kenikmatan dengan
berharap pada Sang
Kholiq. •> Banyak
bergurau dan bercanda
merupakan pertanda
sepinya hati dari
mengagungkan Allah
dan tanda dari
lemahnya iman. •>
Hakikat tauhid adalah
membaca Al Qur ’an
dengan merenungi
artinya dan bangun
malam. •> Tidak akan
naik pada derajat yang
tinggi kecuali dengan
himmah (cita-cita yang
kuat). •> Barang siapa
memperhatikan waktu,
maka ia akan selamat
dari murka Allah. •>
Salah satu dari
penyebab turunnya
bencana dan musibah
adalah sedikitnya orang
yang menangis di
tengah malam. •>
Orang yang selalu
mempunyai hubungan
dengan Allah, Allah
akan memenuhi hatinya
dengan rahmat di setiap waktu.

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MUTIARA AL-HABIB UMAR bin HAFIDZ."

Post a Comment

SilaHkan COMENT!